Waka kōrero Māori Exhibition

1 Tennyson St, Napier

Waka kōrero Māori: waka carrying the taonga, te reo

The Waka Kōrero Māori exhibition encourages learning the Māori alphabet by pronouncing the names of the kaharehe animal treasures on display.

Bring your whanau to MTG – it’s free!

Kō Waka Kōrero Māori hei whakaaturanga kia whakatenatena ai te akoranga ā te mau tātai Māori mā te whakahua tika ngā ingoa ā ngā kararehe i whakaatu ana.

Mauriamai tō whānau ki MTG – ko marere!

When

Mon 13th Jul 2020, 9:30am

Tue 14th Jul 2020, 9:30am

Wed 15th Jul 2020, 9:30am

Thu 16th Jul 2020, 9:30am

Fri 17th Jul 2020, 9:30am

Sat 18th Jul 2020, 9:30am

Sun 19th Jul 2020, 9:30am

Mon 20th Jul 2020, 9:30am

Tue 21st Jul 2020, 9:30am

Wed 22nd Jul 2020, 9:30am

Thu 23rd Jul 2020, 9:30am

Fri 24th Jul 2020, 9:30am

Sat 25th Jul 2020, 9:30am

Sun 26th Jul 2020, 9:30am

Mon 27th Jul 2020, 9:30am

Tue 28th Jul 2020, 9:30am

Wed 29th Jul 2020, 9:30am

Thu 30th Jul 2020, 9:30am

Fri 31st Jul 2020, 9:30am

Sat 1st Aug 2020, 9:30am

Sun 2nd Aug 2020, 9:30am

Mon 3rd Aug 2020, 9:30am

Tue 4th Aug 2020, 9:30am

Wed 5th Aug 2020, 9:30am

Thu 6th Aug 2020, 9:30am

Fri 7th Aug 2020, 9:30am

Sat 8th Aug 2020, 9:30am

Sun 9th Aug 2020, 9:30am

Mon 10th Aug 2020, 9:30am

Tue 11th Aug 2020, 9:30am

Wed 12th Aug 2020, 9:30am

Thu 13th Aug 2020, 9:30am

Fri 14th Aug 2020, 9:30am

Sat 15th Aug 2020, 9:30am

Sun 16th Aug 2020, 9:30am

Mon 17th Aug 2020, 9:30am

Tue 18th Aug 2020, 9:30am

Wed 19th Aug 2020, 9:30am

Thu 20th Aug 2020, 9:30am

Fri 21st Aug 2020, 9:30am

Sat 22nd Aug 2020, 9:30am

Sun 23rd Aug 2020, 9:30am

Mon 24th Aug 2020, 9:30am

Tue 25th Aug 2020, 9:30am

Wed 26th Aug 2020, 9:30am

Thu 27th Aug 2020, 9:30am

Fri 28th Aug 2020, 9:30am

Sat 29th Aug 2020, 9:30am

Sun 30th Aug 2020, 9:30am

Mon 31st Aug 2020, 9:30am

Tue 1st Sep 2020, 9:30am

Wed 2nd Sep 2020, 9:30am

Thu 3rd Sep 2020, 9:30am

Fri 4th Sep 2020, 9:30am

Sat 5th Sep 2020, 9:30am

Sun 6th Sep 2020, 9:30am

Mon 7th Sep 2020, 9:30am

Tue 8th Sep 2020, 9:30am

Wed 9th Sep 2020, 9:30am

Thu 10th Sep 2020, 9:30am

Fri 11th Sep 2020, 9:30am

Sat 12th Sep 2020, 9:30am

Sun 13th Sep 2020, 9:30am

Mon 14th Sep 2020, 9:30am

Tue 15th Sep 2020, 9:30am

Wed 16th Sep 2020, 9:30am

Thu 17th Sep 2020, 9:30am

Fri 18th Sep 2020, 9:30am

Sat 19th Sep 2020, 9:30am

Sun 20th Sep 2020, 9:30am

Mon 21st Sep 2020, 9:30am

Tue 22nd Sep 2020, 9:30am

Wed 23rd Sep 2020, 9:30am

Thu 24th Sep 2020, 9:30am

Fri 25th Sep 2020, 9:30am

Sat 26th Sep 2020, 9:30am

Sun 27th Sep 2020, 9:30am

Mon 28th Sep 2020, 9:30am

Tue 29th Sep 2020, 9:30am

Wed 30th Sep 2020, 9:30am

Thu 1st Oct 2020, 9:30am

Fri 2nd Oct 2020, 9:30am

Sat 3rd Oct 2020, 9:30am

Sun 4th Oct 2020, 9:30am

Mon 5th Oct 2020, 9:30am

Tue 6th Oct 2020, 9:30am

Wed 7th Oct 2020, 9:30am

Thu 8th Oct 2020, 9:30am

Fri 9th Oct 2020, 9:30am

Sat 10th Oct 2020, 9:30am

Sun 11th Oct 2020, 9:30am

Mon 12th Oct 2020, 9:30am

Tue 13th Oct 2020, 9:30am

Wed 14th Oct 2020, 9:30am

Thu 15th Oct 2020, 9:30am

Fri 16th Oct 2020, 9:30am

Sat 17th Oct 2020, 9:30am

Sun 18th Oct 2020, 9:30am

Mon 19th Oct 2020, 9:30am

Tue 20th Oct 2020, 9:30am

Wed 21st Oct 2020, 9:30am

Thu 22nd Oct 2020, 9:30am

Fri 23rd Oct 2020, 9:30am

Sat 24th Oct 2020, 9:30am

Sun 25th Oct 2020, 9:30am

Mon 26th Oct 2020, 9:30am

Tue 27th Oct 2020, 9:30am

Wed 28th Oct 2020, 9:30am

Thu 29th Oct 2020, 9:30am

Fri 30th Oct 2020, 9:30am

Sat 31st Oct 2020, 9:30am

Where

MTG Hawke's Bay, Napier, Hawke's Bay / Gisborne

1 Tennyson St, Napier