Waka kōrero Māori Exhibition

1 Tennyson St, Napier

Waka kōrero Māori: waka carrying the taonga, te reo

The Waka Kōrero Māori exhibition encourages learning the Māori alphabet by pronouncing the names of the kaharehe animal treasures on display.

Bring your whanau to MTG – it’s free!

Kō Waka Kōrero Māori hei whakaaturanga kia whakatenatena ai te akoranga ā te mau tātai Māori mā te whakahua tika ngā ingoa ā ngā kararehe i whakaatu ana.

Mauriamai tō whānau ki MTG – ko marere!

When

Wed 23rd Sep 2020, 9:30am

Thu 24th Sep 2020, 9:30am

Fri 25th Sep 2020, 9:30am

Sat 26th Sep 2020, 9:30am

Sun 27th Sep 2020, 9:30am

Mon 28th Sep 2020, 9:30am

Tue 29th Sep 2020, 9:30am

Wed 30th Sep 2020, 9:30am

Thu 1st Oct 2020, 9:30am

Fri 2nd Oct 2020, 9:30am

Sat 3rd Oct 2020, 9:30am

Sun 4th Oct 2020, 9:30am

Mon 5th Oct 2020, 9:30am

Tue 6th Oct 2020, 9:30am

Wed 7th Oct 2020, 9:30am

Thu 8th Oct 2020, 9:30am

Fri 9th Oct 2020, 9:30am

Sat 10th Oct 2020, 9:30am

Sun 11th Oct 2020, 9:30am

Mon 12th Oct 2020, 9:30am

Tue 13th Oct 2020, 9:30am

Wed 14th Oct 2020, 9:30am

Thu 15th Oct 2020, 9:30am

Fri 16th Oct 2020, 9:30am

Sat 17th Oct 2020, 9:30am

Sun 18th Oct 2020, 9:30am

Mon 19th Oct 2020, 9:30am

Tue 20th Oct 2020, 9:30am

Wed 21st Oct 2020, 9:30am

Thu 22nd Oct 2020, 9:30am

Fri 23rd Oct 2020, 9:30am

Sat 24th Oct 2020, 9:30am

Sun 25th Oct 2020, 9:30am

Mon 26th Oct 2020, 9:30am

Tue 27th Oct 2020, 9:30am

Wed 28th Oct 2020, 9:30am

Thu 29th Oct 2020, 9:30am

Fri 30th Oct 2020, 9:30am

Sat 31st Oct 2020, 9:30am

Sun 1st Nov 2020, 9:30am

Mon 2nd Nov 2020, 9:30am

Tue 3rd Nov 2020, 9:30am

Wed 4th Nov 2020, 9:30am

Thu 5th Nov 2020, 9:30am

Fri 6th Nov 2020, 9:30am

Sat 7th Nov 2020, 9:30am

Sun 8th Nov 2020, 9:30am

Mon 9th Nov 2020, 9:30am

Tue 10th Nov 2020, 9:30am

Wed 11th Nov 2020, 9:30am

Thu 12th Nov 2020, 9:30am

Fri 13th Nov 2020, 9:30am

Sat 14th Nov 2020, 9:30am

Sun 15th Nov 2020, 9:30am

Mon 16th Nov 2020, 9:30am

Tue 17th Nov 2020, 9:30am

Wed 18th Nov 2020, 9:30am

Thu 19th Nov 2020, 9:30am

Fri 20th Nov 2020, 9:30am

Sat 21st Nov 2020, 9:30am

Sun 22nd Nov 2020, 9:30am

Mon 23rd Nov 2020, 9:30am

Tue 24th Nov 2020, 9:30am

Wed 25th Nov 2020, 9:30am

Thu 26th Nov 2020, 9:30am

Fri 27th Nov 2020, 9:30am

Sat 28th Nov 2020, 9:30am

Sun 29th Nov 2020, 9:30am

Mon 30th Nov 2020, 9:30am

Tue 1st Dec 2020, 9:30am

Wed 2nd Dec 2020, 9:30am

Thu 3rd Dec 2020, 9:30am

Fri 4th Dec 2020, 9:30am

Sat 5th Dec 2020, 9:30am

Sun 6th Dec 2020, 9:30am

Mon 7th Dec 2020, 9:30am

Tue 8th Dec 2020, 9:30am

Wed 9th Dec 2020, 9:30am

Thu 10th Dec 2020, 9:30am

Fri 11th Dec 2020, 9:30am

Sat 12th Dec 2020, 9:30am

Sun 13th Dec 2020, 9:30am

Mon 14th Dec 2020, 9:30am

Tue 15th Dec 2020, 9:30am

Wed 16th Dec 2020, 9:30am

Thu 17th Dec 2020, 9:30am

Fri 18th Dec 2020, 9:30am

Sat 19th Dec 2020, 9:30am

Sun 20th Dec 2020, 9:30am

Mon 21st Dec 2020, 9:30am

Tue 22nd Dec 2020, 9:30am

Wed 23rd Dec 2020, 9:30am

Thu 24th Dec 2020, 9:30am

Sat 26th Dec 2020, 9:30am

Sun 27th Dec 2020, 9:30am

Mon 28th Dec 2020, 9:30am

Tue 29th Dec 2020, 9:30am

Wed 30th Dec 2020, 9:30am

Thu 31st Dec 2020, 9:30am

Where

MTG Hawke's Bay, Napier, Hawke's Bay / Gisborne

1 Tennyson St, Napier