Turuturu: Fingers, Feather & Fibre Exhibition

1 Tennyson St, Napier

Matimati Huruhuru me te Muka

He mātiti raranga te turuturu e whakamahia ana kia kaua e pā te kākahu ki te papa i te wā e mahia mai. Ko te mātiti matua ko te mea matau, ā, ka taea tērā te whakanikoniko. E whakaatu ana i te mana o Te Whare Pora – ngā mātauranga toi. E pupuri ana te mātiti i te mana o te kākahu e mahia ana me te hono ā-wairua i te kairaranga kia ū ai ōna whakaaro, kia ngākau tapatahi. He whakapūmau hoki i te kairaranga kia kaua ia e ngaro i roto i te hōhonutanga o ōna whakaaro.

Ko te tino taonga o Te Whare Pora ko ngā mātauranga me pēhea te whakarite i ngā papanga, te whakamahi me te waihanga hei taonga. Ki te ngaro ngā mātauranga, kua kore e taea te hanga ētahi anō. Kei roto i ngā taonga tawhito pērā i ērā i roto i te taiwhanga ko ngā mātauranga nui ina āta tirohia. Koirā te uara taketake o ngā akoranga a aua taonga.

He mea mahi ā-ringa ngā taonga katoa o tēnei whakaaturanga. Mā ngā pūkenga me ngā ringa rehe ka whakarākeitia ngā papanga. Ka whakamahia ngā huruhuru manu kia rerehua ai te āhua. Ka honohono ngā muka tūturu i ēnei taonga katoa. Ko te hua ka puta ko ngā taonga hei whakamahi, ātaahua hoki.

Ānō me he whare pūngāwerewere.

Turuturu are weaving pegs used to keep a garment off the ground when it is being made. The main peg is the right one and can be elaborately decorated. It represents the mana of Te Whare Pora – the knowledge-bank of the art-form. The peg itself upholds the mana of the growing garment and it spiritually connects the maker to the world of thought and concentration. The peg also grounds the maker so they do not get lost in their intellectual world.

Knowledge of how to prepare materials, use them and create pieces is the true taonga of Te Whare Pora. If the knowledge is lost, there is no way more can be created. Old pieces such as the ones in this room contain a wealth of knowledge when observed carefully. That is part of their inherent value as passive teachers.

All the pieces in this exhibition are hand-made. Fingers are the main tools. With skill and dexterity, materials are prepared then manipulated. Feathers are used to artistic effect. Natural fibres are what links all of these taonga together. The results are pieces of function and beauty. Ano me he whare pungawerewere – as if it were a spider’s web.

When

Tue 25th Feb 2020, 9:30am

Wed 26th Feb 2020, 9:30am

Thu 27th Feb 2020, 9:30am

Fri 28th Feb 2020, 9:30am

Sat 29th Feb 2020, 9:30am

Sun 1st Mar 2020, 9:30am

Mon 2nd Mar 2020, 9:30am

Tue 3rd Mar 2020, 9:30am

Wed 4th Mar 2020, 9:30am

Thu 5th Mar 2020, 9:30am

Fri 6th Mar 2020, 9:30am

Sat 7th Mar 2020, 9:30am

Sun 8th Mar 2020, 9:30am

Mon 9th Mar 2020, 9:30am

Tue 10th Mar 2020, 9:30am

Wed 11th Mar 2020, 9:30am

Thu 12th Mar 2020, 9:30am

Fri 13th Mar 2020, 9:30am

Sat 14th Mar 2020, 9:30am

Sun 15th Mar 2020, 9:30am

Mon 16th Mar 2020, 9:30am

Tue 17th Mar 2020, 9:30am

Wed 18th Mar 2020, 9:30am

Thu 19th Mar 2020, 9:30am

Fri 20th Mar 2020, 9:30am

Sat 21st Mar 2020, 9:30am

Sun 22nd Mar 2020, 9:30am

Mon 23rd Mar 2020, 9:30am

Tue 24th Mar 2020, 9:30am

Wed 25th Mar 2020, 9:30am

Thu 26th Mar 2020, 9:30am

Fri 27th Mar 2020, 9:30am

Sat 28th Mar 2020, 9:30am

Sun 29th Mar 2020, 9:30am

Mon 30th Mar 2020, 9:30am

Tue 31st Mar 2020, 9:30am

Wed 1st Apr 2020, 9:30am

Thu 2nd Apr 2020, 9:30am

Fri 3rd Apr 2020, 9:30am

Sat 4th Apr 2020, 9:30am

Sun 5th Apr 2020, 9:30am

Mon 6th Apr 2020, 9:30am

Tue 7th Apr 2020, 9:30am

Wed 8th Apr 2020, 9:30am

Thu 9th Apr 2020, 9:30am

Fri 10th Apr 2020, 9:30am

Sat 11th Apr 2020, 9:30am

Sun 12th Apr 2020, 9:30am

Mon 13th Apr 2020, 9:30am

Tue 14th Apr 2020, 9:30am

Wed 15th Apr 2020, 9:30am

Thu 16th Apr 2020, 9:30am

Fri 17th Apr 2020, 9:30am

Sat 18th Apr 2020, 9:30am

Sun 19th Apr 2020, 9:30am

Mon 20th Apr 2020, 9:30am

Tue 21st Apr 2020, 9:30am

Wed 22nd Apr 2020, 9:30am

Thu 23rd Apr 2020, 9:30am

Fri 24th Apr 2020, 9:30am

Sat 25th Apr 2020, 9:30am

Sun 26th Apr 2020, 9:30am

Mon 27th Apr 2020, 9:30am

Tue 28th Apr 2020, 9:30am

Wed 29th Apr 2020, 9:30am

Thu 30th Apr 2020, 9:30am

Fri 1st May 2020, 9:30am

Sat 2nd May 2020, 9:30am

Sun 3rd May 2020, 9:30am

Mon 4th May 2020, 9:30am

Tue 5th May 2020, 9:30am

Wed 6th May 2020, 9:30am

Thu 7th May 2020, 9:30am

Fri 8th May 2020, 9:30am

Sat 9th May 2020, 9:30am

Sun 10th May 2020, 9:30am

Mon 11th May 2020, 9:30am

Tue 12th May 2020, 9:30am

Wed 13th May 2020, 9:30am

Thu 14th May 2020, 9:30am

Fri 15th May 2020, 9:30am

Sat 16th May 2020, 9:30am

Sun 17th May 2020, 9:30am

Where

MTG Hawke's Bay, Napier, Hawke's Bay / Gisborne

1 Tennyson St, Napier