Turuturu: Fingers, Feather & Fibre Exhibition

1 Tennyson St, Napier

Matimati Huruhuru me te Muka

He mātiti raranga te turuturu e whakamahia ana kia kaua e pā te kākahu ki te papa i te wā e mahia mai. Ko te mātiti matua ko te mea matau, ā, ka taea tērā te whakanikoniko. E whakaatu ana i te mana o Te Whare Pora – ngā mātauranga toi. E pupuri ana te mātiti i te mana o te kākahu e mahia ana me te hono ā-wairua i te kairaranga kia ū ai ōna whakaaro, kia ngākau tapatahi. He whakapūmau hoki i te kairaranga kia kaua ia e ngaro i roto i te hōhonutanga o ōna whakaaro.

Ko te tino taonga o Te Whare Pora ko ngā mātauranga me pēhea te whakarite i ngā papanga, te whakamahi me te waihanga hei taonga. Ki te ngaro ngā mātauranga, kua kore e taea te hanga ētahi anō. Kei roto i ngā taonga tawhito pērā i ērā i roto i te taiwhanga ko ngā mātauranga nui ina āta tirohia. Koirā te uara taketake o ngā akoranga a aua taonga.

He mea mahi ā-ringa ngā taonga katoa o tēnei whakaaturanga. Mā ngā pūkenga me ngā ringa rehe ka whakarākeitia ngā papanga. Ka whakamahia ngā huruhuru manu kia rerehua ai te āhua. Ka honohono ngā muka tūturu i ēnei taonga katoa. Ko te hua ka puta ko ngā taonga hei whakamahi, ātaahua hoki.

Ānō me he whare pūngāwerewere.

Turuturu are weaving pegs used to keep a garment off the ground when it is being made. The main peg is the right one and can be elaborately decorated. It represents the mana of Te Whare Pora – the knowledge-bank of the art-form. The peg itself upholds the mana of the growing garment and it spiritually connects the maker to the world of thought and concentration. The peg also grounds the maker so they do not get lost in their intellectual world.

Knowledge of how to prepare materials, use them and create pieces is the true taonga of Te Whare Pora. If the knowledge is lost, there is no way more can be created. Old pieces such as the ones in this room contain a wealth of knowledge when observed carefully. That is part of their inherent value as passive teachers.

All the pieces in this exhibition are hand-made. Fingers are the main tools. With skill and dexterity, materials are prepared then manipulated. Feathers are used to artistic effect. Natural fibres are what links all of these taonga together. The results are pieces of function and beauty. Ano me he whare pungawerewere – as if it were a spider’s web.

When

Thu 19th Sep 2019, 9:30am

Fri 20th Sep 2019, 9:30am

Sat 21st Sep 2019, 9:30am

Sun 22nd Sep 2019, 9:30am

Mon 23rd Sep 2019, 9:30am

Tue 24th Sep 2019, 9:30am

Wed 25th Sep 2019, 9:30am

Thu 26th Sep 2019, 9:30am

Fri 27th Sep 2019, 9:30am

Sat 28th Sep 2019, 9:30am

Sun 29th Sep 2019, 9:30am

Mon 30th Sep 2019, 9:30am

Tue 1st Oct 2019, 9:30am

Wed 2nd Oct 2019, 9:30am

Thu 3rd Oct 2019, 9:30am

Fri 4th Oct 2019, 9:30am

Sat 5th Oct 2019, 9:30am

Sun 6th Oct 2019, 9:30am

Mon 7th Oct 2019, 9:30am

Tue 8th Oct 2019, 9:30am

Wed 9th Oct 2019, 9:30am

Thu 10th Oct 2019, 9:30am

Fri 11th Oct 2019, 9:30am

Sat 12th Oct 2019, 9:30am

Sun 13th Oct 2019, 9:30am

Mon 14th Oct 2019, 9:30am

Tue 15th Oct 2019, 9:30am

Wed 16th Oct 2019, 9:30am

Thu 17th Oct 2019, 9:30am

Fri 18th Oct 2019, 9:30am

Sat 19th Oct 2019, 9:30am

Sun 20th Oct 2019, 9:30am

Mon 21st Oct 2019, 9:30am

Tue 22nd Oct 2019, 9:30am

Wed 23rd Oct 2019, 9:30am

Thu 24th Oct 2019, 9:30am

Fri 25th Oct 2019, 9:30am

Sat 26th Oct 2019, 9:30am

Sun 27th Oct 2019, 9:30am

Mon 28th Oct 2019, 9:30am

Tue 29th Oct 2019, 9:30am

Wed 30th Oct 2019, 9:30am

Thu 31st Oct 2019, 9:30am

Fri 1st Nov 2019, 9:30am

Sat 2nd Nov 2019, 9:30am

Sun 3rd Nov 2019, 9:30am

Mon 4th Nov 2019, 9:30am

Tue 5th Nov 2019, 9:30am

Wed 6th Nov 2019, 9:30am

Thu 7th Nov 2019, 9:30am

Fri 8th Nov 2019, 9:30am

Sat 9th Nov 2019, 9:30am

Sun 10th Nov 2019, 9:30am

Mon 11th Nov 2019, 9:30am

Tue 12th Nov 2019, 9:30am

Wed 13th Nov 2019, 9:30am

Thu 14th Nov 2019, 9:30am

Fri 15th Nov 2019, 9:30am

Sat 16th Nov 2019, 9:30am

Sun 17th Nov 2019, 9:30am

Mon 18th Nov 2019, 9:30am

Tue 19th Nov 2019, 9:30am

Wed 20th Nov 2019, 9:30am

Thu 21st Nov 2019, 9:30am

Fri 22nd Nov 2019, 9:30am

Sat 23rd Nov 2019, 9:30am

Sun 24th Nov 2019, 9:30am

Mon 25th Nov 2019, 9:30am

Tue 26th Nov 2019, 9:30am

Wed 27th Nov 2019, 9:30am

Thu 28th Nov 2019, 9:30am

Fri 29th Nov 2019, 9:30am

Sat 30th Nov 2019, 9:30am

Sun 1st Dec 2019, 9:30am

Mon 2nd Dec 2019, 9:30am

Tue 3rd Dec 2019, 9:30am

Wed 4th Dec 2019, 9:30am

Thu 5th Dec 2019, 9:30am

Fri 6th Dec 2019, 9:30am

Sat 7th Dec 2019, 9:30am

Sun 8th Dec 2019, 9:30am

Mon 9th Dec 2019, 9:30am

Tue 10th Dec 2019, 9:30am

Wed 11th Dec 2019, 9:30am

Thu 12th Dec 2019, 9:30am

Fri 13th Dec 2019, 9:30am

Sat 14th Dec 2019, 9:30am

Sun 15th Dec 2019, 9:30am

Mon 16th Dec 2019, 9:30am

Tue 17th Dec 2019, 9:30am

Wed 18th Dec 2019, 9:30am

Thu 19th Dec 2019, 9:30am

Fri 20th Dec 2019, 9:30am

Sat 21st Dec 2019, 9:30am

Sun 22nd Dec 2019, 9:30am

Mon 23rd Dec 2019, 9:30am

Tue 24th Dec 2019, 9:30am

Thu 26th Dec 2019, 9:30am

Fri 27th Dec 2019, 9:30am

Sat 28th Dec 2019, 9:30am

Sun 29th Dec 2019, 9:30am

Mon 30th Dec 2019, 9:30am

Tue 31st Dec 2019, 9:30am

Wed 1st Jan 2020, 9:30am

Thu 2nd Jan 2020, 9:30am

Fri 3rd Jan 2020, 9:30am

Sat 4th Jan 2020, 9:30am

Sun 5th Jan 2020, 9:30am

Mon 6th Jan 2020, 9:30am

Tue 7th Jan 2020, 9:30am

Wed 8th Jan 2020, 9:30am

Thu 9th Jan 2020, 9:30am

Fri 10th Jan 2020, 9:30am

Sat 11th Jan 2020, 9:30am

Sun 12th Jan 2020, 9:30am

Mon 13th Jan 2020, 9:30am

Tue 14th Jan 2020, 9:30am

Wed 15th Jan 2020, 9:30am

Thu 16th Jan 2020, 9:30am

Fri 17th Jan 2020, 9:30am

Sat 18th Jan 2020, 9:30am

Sun 19th Jan 2020, 9:30am

Mon 20th Jan 2020, 9:30am

Tue 21st Jan 2020, 9:30am

Wed 22nd Jan 2020, 9:30am

Thu 23rd Jan 2020, 9:30am

Fri 24th Jan 2020, 9:30am

Sat 25th Jan 2020, 9:30am

Sun 26th Jan 2020, 9:30am

Mon 27th Jan 2020, 9:30am

Tue 28th Jan 2020, 9:30am

Wed 29th Jan 2020, 9:30am

Thu 30th Jan 2020, 9:30am

Fri 31st Jan 2020, 9:30am

Sat 1st Feb 2020, 9:30am

Sun 2nd Feb 2020, 9:30am

Mon 3rd Feb 2020, 9:30am

Tue 4th Feb 2020, 9:30am

Wed 5th Feb 2020, 9:30am

Thu 6th Feb 2020, 9:30am

Fri 7th Feb 2020, 9:30am

Sat 8th Feb 2020, 9:30am

Sun 9th Feb 2020, 9:30am

Mon 10th Feb 2020, 9:30am

Tue 11th Feb 2020, 9:30am

Wed 12th Feb 2020, 9:30am

Thu 13th Feb 2020, 9:30am

Fri 14th Feb 2020, 9:30am

Sat 15th Feb 2020, 9:30am

Sun 16th Feb 2020, 9:30am

Mon 17th Feb 2020, 9:30am

Tue 18th Feb 2020, 9:30am

Wed 19th Feb 2020, 9:30am

Thu 20th Feb 2020, 9:30am

Fri 21st Feb 2020, 9:30am

Sat 22nd Feb 2020, 9:30am

Sun 23rd Feb 2020, 9:30am

Mon 24th Feb 2020, 9:30am

Tue 25th Feb 2020, 9:30am

Wed 26th Feb 2020, 9:30am

Thu 27th Feb 2020, 9:30am

Fri 28th Feb 2020, 9:30am

Sat 29th Feb 2020, 9:30am

Sun 1st Mar 2020, 9:30am

Mon 2nd Mar 2020, 9:30am

Tue 3rd Mar 2020, 9:30am

Wed 4th Mar 2020, 9:30am

Thu 5th Mar 2020, 9:30am

Fri 6th Mar 2020, 9:30am

Sat 7th Mar 2020, 9:30am

Sun 8th Mar 2020, 9:30am

Mon 9th Mar 2020, 9:30am

Tue 10th Mar 2020, 9:30am

Wed 11th Mar 2020, 9:30am

Thu 12th Mar 2020, 9:30am

Fri 13th Mar 2020, 9:30am

Sat 14th Mar 2020, 9:30am

Sun 15th Mar 2020, 9:30am

Where

MTG Hawke's Bay, Napier, Hawke's Bay / Gisborne

1 Tennyson St, Napier